Konsult verksamhet inom fordons- och IT- sektorn samt hästsport.

Med vänlig hälsning

Bertil Klyfth