Glödstift

Glödstift
Vid montering av glödstift måste man alltid se till att gängan är rengjord.
Glödstiftet bör därefter gängas in för hand, tills det når tätningssätet i cylindertoppen.
Därefter drages åt med korrekt åtdragningsmoment (se tabell nedan).

Obs! Keramikglödstift är mycket känsliga i icke-monterat tillstånd och bör därför hanteras med försiktighet.
Keramikskiktet kan till exempel skadas av felaktig behandling och därmed göra glödstiftet obrukbart.

Åtdragningsmoment för glödstift

Åtdragningsmoment för anslutningsmutter

Gängdiametern

Åtdragningsmoment

Gängdiametern

Åtdragningsmoment

8 mm

8-15 Nm

4 mm (M4)

0,8-1,5 Nm

10 mm

15-20 Nm

5 mm (M5)

3,0-4,0 Nm

12 mm

20-25 Nm

 

 

14 mm

20-25 Nm

 

 

18 mm

20-30 Nm

 

 

Tändstift
Att montera tändstiftet brukar inte orsaka några problem. Däremot kan det ibland vara svårt att lossa det på grund av att det dragits fast så hårt vid monteringen att gängorna deformerats. Det är å andra sidan viktigt att tändstiftet dras fast så att det tätar och värmen avleds till motorn.

Så här går det till att montera tändstift:

  1. Kontrollera att tändstiftet är av tätt typ och rätt elektrodavstånd
  2. Torka rent sätet vid tändstiftshålet.
  3. Skruva i tändstiftet för hand tills det bottnar.
  4. Skruva i tändstiftet med en lämplig tändstiftsnyckel enl. momenttabell nedan.
  5. Montera och lossa tändstiftet när motorn är kall. Detta är särskilt viktigt om motorns cylinderlock är av aluminium.

 

 

Tändstift

Tändstift
Att montera tändstiftet brukar inte orsaka några problem. Däremot kan det ibland vara svårt att lossa det på grund av att det dragits fast så hårt vid monteringen att gängorna deformerats. Det är å andra sidan viktigt att tändstiftet dras fast så att det tätar och värmen avleds till motorn.

Så här går det till att montera tändstift:

  1. Kontrollera att tändstiftet är av tätt typ och rätt elektrodavstånd
  2. Torka rent sätet vid tändstiftshålet.
  3. Skruva i tändstiftet för hand tills det bottnar.
  4. Skruva i tändstiftet med en lämplig tändstiftsnyckel enl. momenttabell nedan.
  5. Montera och lossa tändstiftet när motorn är kall. Detta är särskilt viktigt om motorns cylinderlock är av aluminium.