Om Racing

Racing, kallades tidigare för banracing, är en bilsport på asfalterade banor där man kappkör. Man tävlar till exempel med standardvagnar, sportvagnar och formelbilar. Till racing räknas också bilspeedway och isracing.

Racing organiseras i Sverige genom Svenska Bilsportförbundet (SBF).

Vanliga klasser inom racing är:

  • Bilspeedway
  • Formelbilsracing
  • GT-racing
  • Isracing
  • Sportvagnsracing
  • Standardvagnsracing
  • Truckracing