Motorolja

Motoroljan har flera uppgifter. En uppgift är att smörja, det vill säga att hålla friktionsytorna i motorn åtskilda. En annan är att kyla genom att transportera bort värme. En tredje är att skydda motordelar från korrosion. En fjärde uppgift är att minska vibrationerna och därmed dämpa motorljudet. Motoroljan har även en rengörande funktion. Additiv ger oljan önskade egenskaper, exempelvis korrosionsskydd, viskositets- och temperaturstabil.

Viskositet (SAE)

Viskositet är en fysikalisk egenskap som betecknar oljans "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden. Tunna oljor har låg viskositet och tjocka oljor har hög viskositet. SAE (Society of Automotive Engineers) har upprättat ett system för klassificering av oljans viskositet. Det finns elva viskositetsgrader, varav sex har tilldelats W för "Winter". De elva viskositetsgraderna är 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, och 60. Det finns så kallade multi-grade oljor, exempelvis 0W-40, och så kallade raka oljor med endast en viskositetsgrad, exempelvis 30. Det låga värdet följt av W anger oljans viskositet som kall och det högre värdet oljans viskositet som varm (arbetstemperatur). Klassningen har ingenting med oljans kvalitet att göra.

Longlife

Biltillverkarnas klassningssystem för oljor som tillåter långa bytesintervaller. De oljor som har "longlife"-godkännande är av mycket hög kvalitet och kan med fördel användas när service görs med tätare intervall. Fordonet övervakar kontinuerligt oljans kvalitet och beräknar när nästa oljebyte är lämpligt. Längden på bytesintervall kan variera beroende på körstil och övriga omständigheter.

API

API (American Petroleum Institute) är en klassning som anger oljans kvalitet. Oljan är testad att klara vissa standarder vad avser förmåga att smörja, kyla och rena. Idag finns klassningarna SJ, SL, SM och SN (de tidigare SH, SG mf är föråldrade). Klassningen är bakåtkompatibel vilket betyder att en högre klassning kan användas istället för de lägre. Exempelvis kan en SL klassad olja ersättas av en olja klassad med SM eller ännu bättre SN standard.

ACEA

ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) är en prestations- och kvalitetsklassning. ACEA delar in motoroljor i tre klasser, en för bensinmotorer (beteckning A), en för lättare dieselmotorer (beteckning B) och en för tunga dieselmotorer (beteckning E).

Tillverkarklassningar

De största biltillverkarna har egna specifikationer för motoroljor, transmission och även kylarvätska. En olja med en sådan specifikation visar att oljan är godkänd av biltillverkaren.

VW spec.

Intervall (km)

Tillämpning

500.00

15 000

Före 1999. År 2000 utan LL service.

501.01

15 000

Före 1999. År 2000 utan LL service.

502.00

15 000

Före 1999. År 2000 utan LL service.

503.00

30 000

År 2000 utan LL service.

503.01

30 000

Audi S3, Audi TT.

505.00

15 000

Före 1999. År 2000 utan LL service.

505.01

15 000

VW TDi. År 2000 utan LL service.

506.00

30 000

År 2000 med LL service.

506.01

30 000

VW TDi. År 2000 utan LL service (uppdaterad spec. 505)

504.00/507.00

30 000

Alla årsmodeller, alla motorer. (Utom spec. 505.01)

 

BMW Spec.

Tillämpning

BMW Longlife-98

Före 2002.

BMW Longlife-01

Efter 2002. Kan användas där BMW LL-98 rekommenderas.

BMW Longlife-04

BMW med diesel partikelfilter (DPF). Kan användas där BMW LL-98 eller BMW LL-01 rekommenderas.

Extra tillsatser

Det finns många tillsatspreparat på marknaden som påstås ge motoroljan förbättrade egenskaper, såsom förbättrat slitageskydd, lägre bränsleförbrukning och minskad oljeförbrukning. Tillsatser i motoroljan ger ytterst sällan några mätbara fördelar och kan i värsta fall försämra motoroljan. Biltillverkare avråder från att tillsätta några extra ämnen i motoroljan. Avstå därför från att experimentera med tillsatser och följ tillverkarens rekommendationer och serviceintervall.

API-Systemet för transmissionsoljor

API klassning

Beskrivning

GL-1

Olja utan EP-tillsatser. För äldre fordon.

GL-2

Borttagen

GL-3

Borttagen

GL-4

Mild EP-olja för hypoidväxlar. Stor mängd EP-tillsatser. Används vanligen i manuella växellådor.

GL-5

EP-olja för hårt belastade hypiodväxlar. Mycket stor mängd EP-tillsatser (ca dubbelt mot GL-4). Bör ej användas där GL-4 rekommenderas.

     

Följ alltid tillverkarens rekommendationer.