Om Bilorientering

Bilorientering, Bil-O, är en bilsport där man med hjälp av karta och körorder skall köra en i förväg okänd väg på en bestämd tid. Sporten har gemensam bakgrund med rallysporten. Bilorientering utövas främst i Norden. Det internationella tävlandet organiseras genom Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) som är huvudorgan för all bilsport. Man tävlar internationellt i serien North European Zone Auto Navigation (NEZ).