Allmänt om Folkrace

Folkrace körs på banor av grus eller asfalt med täckta bilar som är typbesiktigade i Sverige. Bilarna måste var byggda enligt vissa säkerhetsföreskrifter, bland annat skall de ha skyddsbur. Innan varje tävling skall alla tävlingsbilar besiktigas av teknisk funktionär så att de håller de säkerhetskrav som ställs i reglementet. Maxhastigheten ska inte överstiga 80 km/tim, fast det finns de som kör fortare ändå, banan ska dock vara byggd så man inte ska kunna komma upp i högre hastighet.

Historik

Folkrace kom till Sverige från Finland (jokamiesluokka, "varmansklassen") i början av 1980-talet. På norska kallas det för "bilcross" till skillnad från rallycross. Folkrace kom till Sverige med en avsikt - att det skulle vara en billig sportgren för de tävlande. Vintern 1981 kördes två provtävlingar och det blev snabbt en succé och innan året var slut hade man kört 62 tävlingar. Vid halvårsskiftet 1981 var det första reglementet skrivet. Efter drygt ett halvår hade 3 837 personer löst tävlingslicens i Sverige. Varje år genomförs cirka 600 tävlingar i Sverige (de största tävlingarna är Semesterracet i Vimmerby och Folkracefestivalen i Motala). Folkrace är en bilsport som körs med äldre vanliga bilar. Därav kommer begreppet "folkracedöden" som syftar på att många bilar körs sönder i folkrace under den tid mellan då de är användbara som bruksbilar till dess de fått status som klassiska entusiastbilar. Därför har man på senare år gjort förändringar i tekniska reglementen, så att t.ex. 16 ventils-teknik är tillåten, som automatiskt medför att nyare bilar kan användas. Men turbo och 4-hjulsdrift är inte tillåtet.

Grundregler för folkracetävling

  • Tävlingsbanan måste ligga på inhägnat område.
  • Tävlingsbanan ska besiktigas av banbesiktningsman för folkrace.
  • Hastigheten ska inte överstiga 80 km/tim.
  • Alla bilar är till salu för 6.500 SEK efter avslutad tävling.
  • Startavgiften får inte vara högre än 300 SEK för seniorer och 200 SEK för juniorer.