• Reservdelar

  Här hittar du länkar till marknads ledande tillverkare och återförsäljare.

 • Hästsport

  Marknads ledande återförsäljare med hög kvalitet.

Om ledljus behandling

LED ljusbehandling

I USA och Europa används LED ljusbehandling dagligen inom vården. På sjukhus, sårkliniker, äldreboende, etc. Behandlingsområdet är brett. Exempel på behandlingar är förWarp 10 bkg skugga diabetiska sår, liggsår, inflammationer, operationssår, dålig blodcirkulation som dagligen behandlas med mycket gott resultat.

En behandlingsform som är helt ofarlig och enda kända bieffekten är att ingen förbättring sker.

Oberoende forskning har visat att ljus av rätt våglängd kan förse cellerna med nödvändig energi för att få igång och snabbt stimulera kroppens egen läkningsprocess samt öka cirkulationen. Störst är effekten för de grupper som har sämst läkningsförmåga. Fördelarna med LED ljusbehandling har visats i vetenskapliga studier och i en rad kliniska studier/case genom bland annat NASA i USA.

 

Hur LED ljusbehandling fungerar:

 

 1.  LED ljusbehandling stimulerar  produktionen av ATP i mitokondrien.
  Mitokondrien är har en viktig roll i ämnesomsättningen, de tillverkar adenosintrifosfat (ATP). ATP används som energikälla i de flesta processer i cellerna. Utan ATP upphör cellfunktionerna. Ökning av ATP-produktionen kan underlätta för cellerna att ta upp näringsämnen snabbare och göra av mig slaggprodukter. ATP förser cellerna med den kemiska energi som driver kemiska reaktioner i cellerna. ATP-produktionen ökar genom LED ljusbehandling eftersom koherent ljus i optimala våglängder förser cytokrom b-strukturen med energi – så den kan donera större mängd elektroner till elektrontransportkedjan för att öka produktionen av ATP.
 2. LED ljusbehandling vänder celldödsprocessen och säkerställer cellreparationen.
  Efter en skada når cellen snabbt ett tillstånd där celldöd är oundvikligt. Om man behandlar med LED ljusbehandling omedelbart efter skadan inträffat kan denna process vändas genom att man ökar ATP-produktionen.
 3. Cellulär föryngring
  När en cell väl dött behöver kroppen nya celler för att ersätta de skadade cellerna. LED Ljusbehandling förhindrar överproduktion av ärrvävnad och ger snabbare cellulär föryngring. Detta är av stor vikt för olycksoffer för att öka möjligheten att återfå full funktionalitet. Denna föryngringsprocess ses i alla celltyper. När en cell väl blivit boostad med LED ljusbehandling kan de återfå normal funktion och bilda nya blodkärl, nervvävnad, benceller, brosk etc. LED ljusbehandling orsakar inte cellulär överväxt eller cancer – cellerna laddas endast för att återfå sin normala funktion.
 4. Läkning av inflammation och ökad lymfatisk aktivitet.
  Även om inflammationen är nödvändig, kväver det cellen. LED ljusbehandling dämpar inflammationen och hjälper cellen att ta upp näringsämnen och syre från omgivande vävnad och blodkärl. LED ljusbehandling lindrar ischemi (otillräcklig blodförsörjning) och stoppar kvävningen av cellen. Ödem består av två komponenter; en del med vätska som kan evakueras genom blodsystemet och en proteinhaltig komponent som består av proteiner som måste evakueras genom lymfsystemet. Forskning har visat att lymfsystemets kärldiameter och flödet i lymfsystemet kan dubblas vid LED ljusbehandling. Venösa och arteriella diametrar kan också öka. Detta innebär att båda komponenterna av ödemet kan tömmas snabbare för att minska svullnad.
 5. Ökad aktivitet i immunsystemet
  Nära-infrarött ljus har visats öka immunsystemets funktion. Den exakta mekanismen genom vilken detta sker har inte klarlagts men flera studier har visat en systemisk effekt hos patienten där LED ljusbehandling användes. Detta innebär att lokal behandling av ett sår med LED ljusbehandling ökar immunsystemets effekt generellt.
 6. LED ljusbehandling ökar blodtillförseln
  Ökar blodtillförseln till områden genom att stimulera bildandet av nya kapillärer och blodkärl för att ersätta skadade. Detta påskyndar läkprocessen genom att förse cellerna med mer syre och näring som behövs för att läka de skadade cellerna. Det påskyndar också avlägsnandet av slaggprodukterna från det skadade området. LED ljusbehandling har en vasodilaterande (blodkärlsvidgande) effekt.
 7. Systematisk effekt och minskar retning av nervvävnad.
  LED ljusbehandling hjälper till att minska retning av nervvävnad och kan därigenom minska smärta. Det förekommer också en kraftig ökning av endorfiner och serotonin, vilket ger ytterligare systemisk smärtlindring och lugnande effekt. Detta har stor betydelse vid akut och kronisk smärtlindring.
 8. LED ljusbehandling reglerar produktionen av kollagen.
  Kollagen är ett protein som är den viktigaste byggstenen vid reparation av skadad vävnad och för att ersätta gammal vävnad. Genom att öka och reglera kollagenproduktionen bildas mindre ärrvävnad. LED ljusbehandling leder inte till överproduktion av kollagen – det hjälper snarare cellerna att producera optimala nivåer som krävs vid läkning.