Betalning av skatt

Fordonsskatt ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder.

Huvudbetalningsmånad

Slutsiffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Slutsiffra

Huvudbetalningsmånad

Tillkommande betalningsmånad vid årsskatt på mer än 3 600 kronor

0

mars

juli och november

1

april

augusti och december

2

maj

september och januari

3

juni

oktober och februari

4

augusti

december och april

5

oktober

februari och juni

6

november

mars och juli

7

december

april och augusti

8

januari

maj och september

9

februari

juni och oktober

Fordonsskatt vid påställning

Du har 21 dagar på dig att betala, från och med datumet för påställningen. Fordonsskatt påförs för hela månader. Det betyder att fordonsskatten tas ut för en hel månad även om fordonet ställs på mitt i en månad.

Om skatten är högre än 4 800 kronor tas den ut per dag (under förutsättning att fordonet har varit avställt i minst 15 dagar eller att fordonet har bytt ägare under avställningstiden.)

Om fordonet blir skattepliktigt under betalningsmånaden (se tabellen ovan), påförs samtidigt skatten för hela följande skatteåret eller skatteperioden. Det innebär att du kan få en räkning på fordonsskatt för 13 månader eller 5 månader. Skatten måste betalas, även om du ställer av ditt fordon före den angivna bokföringsdagen. Den överskjutande skatten får du tillbaka.

I vissa fall tas vägtrafikregisteravgift ut tillsammans med skatten.

Kommentarer

12.05.2017 17:34

Abdulilah

Jag har bil som har den där numer "WOT032" men jag vet inte hur ska jag betala skatt för bilen . Kan du hjälpa mig snäll.