• Gul flagg

  Varnar för fara på och vid banan. Omkörningar ej tillåtna. Sänk och anpassa hastigheten.

 • Grön flagg

  Banan fri igen och omkörningar tillåtna

 • Blå flagg

  Uppmärksammar förare på att bakomvarande bil måste få köra om.

 • Röd flagg

  Loppet/träningen avbruten. Sänk hastigheten och åk direkt i depån.

 • Svart flagg

  Uppmärksammar föraren på att han måste åka in i depån för straff.

 • Vit flagg

  Uppmärksammar föraren på att ett eller flera långsamma fordon finns på banan

 • Röd/Gul flagg

  Varnar för halt underlag. Till exempel olja, vatten eller grus.

 • Svar/Vit diagonal

  Uppmärksammar föraren på att han är rapporterad för osportsligt uppträdande.

 • Svart flagga med orange prick

  Uppmärksammar föraren på att hans bil har ett fel som är farligt för honom och/eller de andra förarna. Kör direkt in i depån.

 • Svart/vit rutigflagga

  Loppet/träningen är slut!