Felkoder på ACC

Felkoder Saab 9-5

Detta är de olika felkoderna som kan visas på din Saab 9-5 ACC-display.

Om du manuellt vill ta fram dina koder, håll in AUTO och OFF-knapparna samtidigt. Du kommer då att se ett tal till vänster och ett till höger, exempelvis 1 och 21. 1:an betyder att det finns 1 (en) felkod sparad. 21 är själva felkoden. Nedan följer en tabell över de olika felkoderna.

Felkod

Trasig funktion/komponent

Fel

Tech2-kod

1

Kontrollmodul

Fel på ACC-enhet

B1605

2

Cabin temperatursensor

Kretsfel eller kortslutning till B+

B1350

2

Cabin temperatursensor

Kortslutning till jordning

B1350

3

Solar sensor

Kretsfel eller kommunikationsfel

B1340

4

Mixed-air temperatursensor, LH

Kretsfel eller kortslutning till B+

B1345

4

Mixed-air temperatursensor, LH

Kortslutning till jordning

B1345

5

Mixed-air temperatursensor, RH

Kortslutning till jordning

B2345

5

Mixed-air temperatursensor, RH

Kretsfel eller kortslutning till B+

B2345

6

Stegmotor, air-mixing klaff, LH

Kretsfel, kortslutning till B+ eller kortslutning till jordning

B2490

7

Stegmotor, air-mixing klaff, LH

Klaff fastnat (jammad)

B2496

8

Stegmotor, air-mixing klaff, RH

Lös klaff

B2295

8

Stegmotor, air-mixing klaff, LH

Lös klaff

B2495

9

Stegmotor, air-mixing klaff, RH

Kretsfel

B2290

9

Stegmotor, air-mixing klaff, RH

Kortslutning till jordning

B2290

10

Stegmotor, air-mixing klaff, RH

Klaff fastnat (jammad)

B2296

12

Stegmotor, luftdistributionsklaff

Kretsfel

B2400

12

Stegmotor, luftdistributionsklaff

Kortslutning till jordning

B2400

13

Stegmotor, luftdistributionsklaff

Klaff fastnat (jammad)

B2406

14

Stegmotor, luftdistributionsklaff

Lös klaff

B2405

18

Värmeväxlare solenoid

Kretsfel, kortslutning till grund

B2375

18

Värmeväxlare solenoid

Kortslutning till B+

B2375

19

Cirkulationspump

Kretsfel, kortslutning till grund

B2380

19

Cirkulationspump

Kortslutning till B+

B2380

20

Voltkontroll, fläkt

Kortslutning till B+

B2425

20

Voltkontroll, fläkt

Kortslutning till jordning

B2425

21

Likströmsmotor, klaff för luftåtercirkulering

B+ kretsfel eller kortslutning till grund

B2410

22

Denna felkod betyder att ACC:ns mjukvara är korrupt. Detta kräver en reflash med tech2 hos verkstad. De flesta ACC-system fungerar normalt trots detta fel.

 

23

Sensor jordning

Kortslutning i sensorns jordning till B+

B2945

 

Tolk Tech2-kod

Tech2-kod

 

Symptom

Förhållanden

B1340

Solsensor. Öppen krets / Kommunikation fel

 

Upplevd temperatur i hytten för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen.

 

Följande gäller:

 • Avbrott eller kommunikationsfel.
 • Den solsensor sänder en identifieringspuls kontinuerligt 5V-0V-5V. Kontrollmodulen söker för identifieringspulser under tidsperioder av 440 ms. När fem successiva mätningar har gjorts utan pulsmönstret är en DTC genereras.
 • Den felkod raderas när tändningen har slagits på 20 gånger om feltillstånd inte har uppfyllts.
 • När felkod har genererats, styrenheten använder ett standardvärde, som är den senaste giltiga värdet. När tändningen slås på, 0 W / m2.

Diagnostisk hjälp

Kontrollera att ett värde erhålles från alla 5 riktningar.

B1345

Mixed Air Sensor vänster. Kortslutning till jord

Blandad Air Sensor vänster. Öppen krets / Kortslutning till B +

 

 

Upplevd temperatur i hytten för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen.

 

Följande gäller:

 • Avbrott eller kortslutning till B + på stift 19> 4,9 V.
 • Kortslutning till jord på stift 19 <0,1 V.
 • Mätt var 440 ms och 5 mätningar i följd krävs för att ställa in en felkod.
 • Den felkod raderas när tändningen har slagits på 20 gånger om feltillstånd inte har uppfyllts.
 • • När felkod ställs in, styrmodulen använder standardvärdet, vilket är den relativa öppning av luftblandningsklaffen i fråga multiplicerat med kylvätsketemperaturen.

B1350

Innetemperatursensor. Kortslutning till jord.

Innetemperatursensor. Öppen krets / Kortslutning till B+

Temperatur i bilen för hög eller för låg jämfört med den satta temperaturen på ACC-enheten.

Följande gäller

Öppen krets eller kortslutning till B+ på pin 20 > 4.9V

Kortslutning till jord på pin 2

Den felkod raderas när tändningen har slagits på 20 gånger om feltillstånd inte har uppfyllts.

När felkod ställs in, styrmodulen använder ett standardvärde.

När tändningen slås på, är utomhustemperaturen används som ett standardvärde och efter det är ett medelvärde av de beräknade temperaturerna i huvudhöjd för framsätespassageraren och föraren som används

B1605

Intern kontrollmodul trasig

ACC-panel fungerar inte

 

B2290

Heater Flap Motor Vänster. Öppen krets

Heater  Flap Motor Vänster. Kortslutning

Upplevd temperatur i kupén för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen.

 

Följande gäller:

 • När strömmen på en av styrmodul stegmotor utgångar överstiger ett visst värde, kommer felkod för kortslutning ställas in.
 • Om någon av stegmotor utgångarna känner att styrströmmen är mindre än 55 mA, en felkod för öppen krets genereras.
 • Kontinuerlig uppföljning och vid kalibrering.

B2295

Heater Flap Motor  Loose.

Obs:

Kan in om inte kalibrerad.

 

Upplevd temperatur är för låg jämfört med den inställda temperaturen. kupén Temperaturen kan inte ställas in på höger sida

Följande gäller:

 • När styrmodulen kör stegmotorn mot ett ändläge och stegmotorn fortsätter mer än 20% förbi den förväntade slutpositionen är felkod för lös flik in.
 • Den felkod kan ställas in om styrenheten inte har kalibrerats.
 • Kontinuerlig uppföljning och vid kalibrering.

B2375

Värmeväxlare solenoid. Kort till B +

Värmeväxlare solenoid. Öppen krets / kortslutning till jord

Upplevd temperatur i hytten för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen.

Följande gäller:

 • När felkod har ställa in produktionen är avstängd.
 • En kort till B + indikeras när utgången för värmeväxlar solenoiden aktiveras och spänningen på stift 24 överstiger 6 V.
 • En kort till jord indikeras när utgången för cirkulations-pumpen inte är aktiverad och spänningen på stift 24 överstiger 6 V.
 • mätt var 440 ms och 5 mätningar i följd krävs för att ställa in en felkod.
 • Den felkod försvinner efter att tändningen har slagits på 20 gånger och feltillstånd har inte uppfyllts.

B2380

B2380

Cirkulationspump. Kortslutning till B +

cirkulationspump. Öppen krets / kortslutning till jord

Kvalificerad kupé temperatur är för låg i jämförelse med den inställda temperaturen

Följande gäller:

 • En kort till B + indikeras när utgången för cirkulations-pumpen aktiveras och spänningen på stift 23 överstiger 6 V.
 • En kort till jord indikeras när utgången för cirkulations-pumpen inte är aktiverad och spänningen på stift 23 överskrider 6 V.
 • Mät var 440 ms och 5 mätningar i följd krävs för att ställa in en felkod.
 • Den felkod försvinner efter att tändningen har slagits på 20 gånger och feltillstånd har inte uppfyllts.
 • När felkod har ställa in produktionen är avstängd.

B2400

Luftfördelnings Motor. Öppen krets

Luftfördelnings Motor. Kortslutning till jord

Upplevd temperatur i kupén för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen.

Luftfördelningen motsvarar inte den belysta symbolen i ACC fönstret.

Följande gäller:

 • När strömmen på en av styrmodul stegmotor utgångar överstiger ett visst värde, kommer felkod för kortslutning ställas in.
 • Om någon av stegmotor utgångarna känner att styrströmmen är mindre än 55 mA, en felkod för öppen krets genereras.
 • Kontinuerlig uppföljning och vid kalibrering.

B2405

Luftfördelnings Motor. Flap Loose.

Obs:

Kan in om inte kalibrerad.

Upplevd temperatur i hytten för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen.

Luftfördelningen motsvarar inte den belysta symbolen i ACC fönstret.

Följande gäller:

 • När styrmodulen kör stegmotorn mot ett ändläge och stegmotorn fortsätter mer än 20% förbi den förväntade slutpositionen är felkod för lös flik in.
 • Den felkod kan ställas in om styrenheten inte har kalibrerats.
 • Kontinuerlig uppföljning och vid kalibrering.

B2406

Luftfördelnings Motor. Flap fastnat.

Obs:

Kan in om inte kalibrerad.

 

Upplevd temperatur i kupén för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen.

Luftfördelningen motsvarar inte den belysta symbolen i ACC fönstret.

Följande  gäller:

 • När stegmotorn verkar i intervallet 10 till 90% av dess totala intervall (vilket är 0-100%), avkänner reglermodulen om strömförbrukningen överstiger ett visst värde, och om så är fallet, fastställer den diagnostiska felkoder för fastnat flik.
 • Den felkod kan ställas in om styrenheten inte har kalibrerats.
 • Kontinuerlig uppföljning och vid kalibrering.

B2410

Återcirkulation Motor. Kort till B +

Återcirkulation Motor. Öppen krets / kortslutning till jord

 • Kupén immar igen.
 • Dålig luft i kupén.
 • Den upplevda kupé temperaturen är för hög i förhållande till den inställda temperaturen.

Följande gäller:

 • En kort till B + indikeras när utsignalen för luftcirkulation motorn inte är aktiverad och spänningen på stift 21 överstiger 9 V.
 • En kortslutning till jord och öppen krets indikeras när utsignalen för luftcirkulation motorn inte är aktiverad och spänningen på stift 21 är under 3 V.
 • mätt var 440 ms och 5 mätningar i följd krävs för att ställa in en felkod.
 • Den felkod raderas när tändningen har slagits på 20 gånger om feltillstånd inte har uppfyllts.
 • När felkod har ställa in produktionen är avstängd.

B2425

 

 

 

B2490

Heater Flap Motor Vänster. Öppen krets

Värmare Flap Motor Vänster. Kortslutning

 

Upplevd temperatur i kupén för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen.

 

Följande gäller:

 • När strömmen på en av styrmodul stegmotor utgångar överstiger ett visst värde, kommer felkod för kortslutning ställas in.
 • Om någon av stegmotor utgångarna känner att styrströmmen är mindre än 55 mA, en felkod för öppen krets genereras.
 • • Kontinuerlig uppföljning och vid kalibrering.

B2496

Heater  Flap Motor Heater.  Flap fastnat. Obs:

Kan in om inte kalibrerad.

Upplevd temperatur i hytten för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen

Följande gäller:

 • När stegmotorn verkar i intervallet 10 till 90% av dess totala intervall (vilket är 0-100%), avkänner reglermodulen om strömförbrukningen överstiger ett visst värde, och om så är fallet, fastställer den diagnostiska felkoder för fastnat flik.
 • Den felkod kan ställas in om styrenheten inte har kalibrerats.
 • Kontinuerlig uppföljning och vid kalibrering.

B2945

Sensor Jord Öppen krets / Kortslutning till B +

Upplevd temperatur i hytten för hög eller för låg jämfört med den inställda temperaturen.

Följande gäller:

 • Mätt var 40 ms.
 • Spänning på stift 36, 37, 38 eller 39> 0,4 V.

 

Kommentarer

02.01.2019 21:19

yuhoiu

gkghjb