Glykol

Det finns två huvudtyper av glykol, etylen (monoetylen) och propylen. Viktigt att om man har aluminium i motorn att man använder sig av en glykol som är gjord för det, glykolen kan annars angriper aluminiumet i motorn. Glykol som är amin-, nitrit-, fosfatfria brukar fungera ihop med aluminium . Så kolla noga i instruktionsboken vad just din bil ska för en typ av glykol.
Det finns även etylen baserad glykol som är "longlife" glykol, den glykolen har en mycket längre livslängd (bilens livslängd enligt vissa, men kolla bilens instruktionsbok försäkerhets skull), mot den vanliga etylenglykolen som rekommenderas att man ska byta vartannat år.
Etylenglykolen är giftig men ger lite bättre frys och korrosionskydd än propylenglykolen som inte är lika giftig och dessutom mer miljövänlig. Vid byta av glykol bör den gamla glykolen därför lämnas in till en miljöstation.
En 50/50 blandning av etylenglykol och vatten ger ett frysskydd på ca -38ᵒC medans propylenglykolen vid samma blandning ger ett skydd ner till ca -33ᵒC.

Glykolen har tre uppgifter att sköta i ett kylssytem, frostskydd, korrosionsskydd och att se till att kylvätskan får en högre kokpunkt.

Det bästa frysskyddet får man av en 60/40 blandning av glykol och vatten, en högre del glykol gör att frysskyddet minskar (ren glykol fryser vid -10ᵒC).

Korrosionsskyddet i glykolen är anledningen till att man bytet kylarvätska, det är nämligen det tillsatsmedlet som förbrukas och behöver fyllas på för att kylsystemet inte ska börja rosta/ärja och skappa en massa avlagringar i motorn.

Vid en 50/50 blandning av glykol och vatten så kokar vätskan först vid 108ᵒC, detta är utan övertryck som gör att vätskan får en ännu högre kokpunkt. Det är därför viktigt att inte skruva bort locket till expansionskärlet om motorn har gått varm och kokat, om temperaturen fortfarande är över 108ᵒC så kommer det att börja koka igen med risk får skållning.

Båda typer av glykol är blandningsbara med varandra, men det är inte säkert att de olika tillverkarnas tillsatsmedel är det. I värsta fall kan glykolen klumpa sig och sätta igen kylaren och kylkanaler. Töm och skölj ur systemet om du inte vet vilken typ av glykol du har i din bil när det är dags för byte.
Detta eftersom både etylen och propylen glykolen kan vara grön eller blå, röd glykol brukar oftast vara longlife glykolen men inte heller där kan man vara säker eftersom glykol är färglöst så är det upp till tillverkaren att bestämma vilken färg dem vill ha.

Viktigt att tänka på är att man förvarar glykolen på ett säkert ställe, den söta smaken kan locka till sig djur och barn, en halv dl koncentrerad etylenglykol kan vara en dödlig dos för ett barn. 
Tänk på att alltid följa tillverkarens rekomenationer om vilken typ av glykol som skall användas

Övrigt
Skulle du vilja ändra eller lägga till något? PM mig så fixar jag det 

Koncentrerad glykol späds så här :

60% glykol + 40% vatten =Fryspunkt: -47 grader C

50% glykol + 50% vatten = Fryspunkt: -36 grader C (rekommenderas)

40% glykol + 60% vatten = Fryspunkt: -25 grader C

Kommentarer

12.02.2019 13:08

Kurt Holmgren

Vid vilken temperatur fryser ren glykol?