Kontrollbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg)

Slutsiffran i registreringsnumret styr när fordonet ska besiktas, det vill säga fordonets besiktningsperiod, se tabellen nedan. Besiktningsperioden består av besiktningsmånaden och de två kalendermånader som ligger närmast före och efter.

Fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton ska kontrollbesiktas första gången under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller efter att 34 månader har gått från den månad då fordonet första gången togs i bruk.

Andra gången fordonet ska kontrollbesiktas är under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller två år efter föregående besiktningsmånad.

Därefter ska fordonet kontrollbesiktas årligen inom sin besiktningsperiod. Observera att vissa nya fordon ska kontrollbesiktas årligen, till exempel utryckningsfordon, hyrbilar, trafikskolebilar och bilar som används för yrkesmässig personbefordran.

Slutsiffra

Besiktningsmånad

Besiktningsperiod

1

januari

november–mars

2

februari

december–april

3

mars

januari–maj

4

april

februari–juni

5

juli

maj–september

6

augusti

juni–oktober

7

september

juli–november

8

oktober

augusti–december

9

november

september–januari

0

december

oktober–februari

Respittid

Om du ställer på ett avställt fordon som har körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning, kan du i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontrollbesiktningen. Det innebär att fordonet kan köras i tre veckor från påställningsdagen innan det blir körförbud. Följande villkor måste vara uppfyllda:

Fordonet

är en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med en totalvikt av högst 3500 kg

har körförbud på grund av att besiktningsperioden har passerats

har varit avställt från och med besiktningsmånaden* är godkänt vid besiktning, efter föregående besiktningsperiodens början.